• Ev
  • >
  • Ar-Ge departman?

Ar-Ge departman?

Langlada'n?n deneyimli Ar-Ge mühendisleri, Optik, Yap? ve Elektronik Mühendisleri i?in ekipleri vard?r .


Fabrika sa?lamak i?in etkin bir ?ekilde kalifiye LED I??k ürün ?abuk ve üretmeye devam . S?k? bir kalite kontrol sistemimiz, üretim süreci ayar?m?z var.


Her üretim sipari?inden 1-2 adet numune tutuyoruz ve bunlar? test i?in y?lda 24 saat 365 gün burada yak?yoruz.


Geli?tirme Departman? 1 800px.jpg


Geli?tirme Departman? 2 800px.jpg


Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası