Mezunlar?n daha fazla ?al??ma hayallerini ger?ekle?tirmelerine yard?mc? olun

29-06-2023


Yine mezuniyet sezonu. ?lgili departmanlar Langlad?nce daha pratik ?nlemler alarak mezunlara hizmet etmek ve s?navlar? ba?ar?yla tamamlamalar?na yard?mc? olmak i?in yerel halkla birlikte ?irket. Düzgün ak??? sa?lamak i?in farkl? ana yollardaki trafi?i koordine edin ve ??rencilere okul malzemeleri ve i?me suyu da??t?n.


Mezunlar?n ?o?unlu?unun pratik sorunlar?n? ve ger?ek ihtiya?lar?n? ??zün ve onlar? okulun ate?li beklentilerinde hayali at olarak almaya ve ideal ile büyük gelece?e gitmeye te?vik edin.

LED Track lighting COB Magnetic Track Lamp

Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası